శ్రీ రామ నవమినాడు వడపప్పు పానకం ఎందుకు పంచుతారు? | Vadapappu and Panakam in Ramanavami in Telugu

0
3987
why-we-distribute-vadapappu-and-panakam-during-ramanavami-festival
శ్రీ రామ నవమినాడు వడపప్పు పానకం ఎందుకు పంచుతారు? | Vadapappu and Panakam in Ramanavami in Telugu

What is the speciality of Sri Rama Navami Prasadam?

ఇంట్లో శ్రీరామ నవమిని ఎలా జరుపుకోవాలి

Back

1. వడపప్పు – పానకం |  Vadapappu and Panakam

Vadapappu and Panakam – రామ నవమి నాడు పంచే వడపప్పు పానకం కోసం పిల్లలూ పెద్దలూ కూడా పోటీపడతారు. రామ నవమినాడే వడపప్పు పానకం ఎందుకు పంచుతారు?

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here