మాస శివరాత్రి ? ఎందుకు జరుపుకోవాలి? ఎలా జరుపుకోవాలి? వలన ఉపయోగములు | Masa Shivarathri in Telugu | Masik Shivaratri

1
16201
ఈ రోజు - మాస శివరాత్రి ? ఎందుకు జరుపుకోవాలి? ఎలా జరుపుకోవాలి? వలన ఉపయోగములు | Masa Shivarathri in Telugu
Masa Shivarathri in Telugu
Back

1. మాస శివరాత్రిని ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి

Masa Shivarathri in Telugu – ప్రతి నెల అమావాస్య ముందురోజు వచ్చే చతుర్ధశి తిధిని మాసశివరాత్రిగా జరుపుకుంటారు.
అసలు శివరాత్రి అనగా శివుని జన్మదినం (లింగోద్భవం) అని అర్ధం.
శివుని జన్మ తిధిని అనుసరించి ప్రతి నెలా జరుపుకునేదే మాస శివరాత్రి.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

  1. చాలా బాగా,వివరంగా మాస శివరాత్రి గురించి
    తెలియచేసారు..కృతజ్నతలు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here