రేపు వృషభ సంక్రాంతి? ఆరోజున దానం చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి? | Vrishabha Sankranti in Telugu

1
2648
Vrishabha Sankranti
Vrishabha Sankranti

Vrishabha Sankranti in Telugu

Back

1. వృషభ సంక్రాంతి

Vrishabha Sankranti in Telugu సంవత్సరానికి 12 సంక్రమణాలు ఉంటాయి. వాటినే మాస సంక్రమణలు లేదా రాశి సంక్రమణలు అంటారు. సూర్యుడు వృషభ రాశిలో ప్రవేశించే రోజును వృషభ సంక్రాంతి అంటారు. ఆరోజున పితృ తర్పణాలు, దానాలు చేయడం శ్రేష్టం.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here