సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కి ఉన్న ప్రముఖ మైన పేర్లు | Subramanian Swamy God other Names in Telugu

0
11814

 

Lord_Muruga_Batu_Caves
Subramanian Swamy God other Names in Telugu

Subramanian Swamy God other Names in Telugu

God Subramanian Swamy other Names in Telugu షణ్ముఖుడు – ఆరు ముఖాలు గలవాడు
స్కందుడు – పార్వతి పిలచిన పదాన్ని బట్టి
కార్తికేయుడు – కృత్తికా నక్షత్ర సమయంలో అవతరించాడు
వేలాయుధుడు – శూలము ఆయుధంగా గలవాడు
శరవణభవుడు – శరములో అవతరించినవాడు
గాంగేయుడు – గంగలోనుండి వచ్చినవాడు
సేనాపతి – దేవతల సేనానాయకుడు
స్వామినాధుడు – శివునకు ప్రణవ మంత్రము అర్ధాన్ని చెప్పినవాడు
సుబ్రహ్మణ్యుడు – బ్రహ్మజ్ఙానము తెలిపినవాడు
మురుగన్ – తమిళం లో పిలుస్తారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here