పరమ శివుడు పులి చర్మాన్ని ఎందుకు ధరిస్తాడు ? Why Lord Shiva Wears Tiger Skin In Telugu

0
15205

why-lord-shiva-wears-tiger-skin

Secret behind Lord Shiva seen wearing Tiger Skin

Back

1. పరమ శివుడు పులి చర్మాన్ని ఎందుకు ధరిస్తాడు ?

పరమ శివుడు పులి చర్మాన్ని ధరించి, పులిచర్మాన్ని ఆసనంగా చేసుకుని ధ్యాన మగ్నుడై కూర్చుని ఉంటాడు. ఆయన పులిచర్మాన్నే ఎందుకు ధరించాడు? పులిచర్మంపై ఎందుకు ఆసీనుడై ఉన్నాడు అన్న సందేహం కలగక మానదు. అందుకు శివపురాణం లో ఒక కథ చెప్పబడింది.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here