ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము | Prahlada Significance in Telugu

0
3555
Prahlada / ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము
ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము | Prahlada Significance in Telugu

Prahlada Significance in Telugu / ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము

శీలము సత్ప్రవర్తనల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిపే పురాణగాథ తెలుసుకుందాం. ఈ కథ మహాభారతం లో ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులపట్ల ఈర్ష్యాసూయాలతో ఉన్న సుయోధనునికి వివరించాడు.

2. పరశురాముని సలహా

శచీపతి బృహస్పతి ఆజ్ఞమేరకు పరశురాముని వద్దకు వెళ్ళాడు. తన ఇంద్ర పదవిని తాను తిరిగి పొందే ఉపాయం చెప్పమని ప్రార్థించాడు. అతని ప్రార్థన విని పరశురాముడు. ప్రహ్లాదునికి ఇంద్రపదవి ఎలా లభించిందో అతనినే అడుగు. నీ ఇంద్రపదవి నీకు దక్కేమార్గం ఆయనే నీకు సూచిస్తాడని అన్నాడు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here