ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము | Prahlada Significance in Telugu

0
3534
Prahlada / ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము
ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము | Prahlada Significance in Telugu

Prahlada Significance in Telugu / ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము

శీలము సత్ప్రవర్తనల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిపే పురాణగాథ తెలుసుకుందాం. ఈ కథ మహాభారతం లో ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులపట్ల ఈర్ష్యాసూయాలతో ఉన్న సుయోధనునికి వివరించాడు.

3. ఇంద్రుని విప్రవేషం

ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణుని వేషం లో ప్రహ్లాదుని వద్దకు వెళ్లి అతనికి శిష్యునిగా శుశ్రూషలు చేయసాగాడు. అతని శుశ్రూతలకు మెచ్చిన ప్రహ్లాదుడు నీవు ఏమి ఆశించి నన్ను సేవిస్తున్నావో నిరభ్యంతరంగా అడగమని అన్నాడు. అప్పుడు విప్రవేషం లో ఉన్న ఇంద్రుడు తన మనసులోని మాటను ప్రహ్లాదునికి చెప్పాడు. ప్రహ్లాదుడు నేను నా శీల సంపదవల్ల ఇంద్రపదవిని పొందినాను. నీకు అదే ప్రసాదిస్తాను. ఇంద్రపదవిని పొంది నీ అభీష్టాన్ని నెరవేర్చుకోమన్నాడు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here