Devi Khadgamala Stotram

0
597

prārthana |
hrīṅkārāsanagarbhitānalaśikhāṁ sauḥ klīṁ kalāṁ bibhratīṁ
sauvarṇāmbaradhāriṇīṁ varasudhādhautāṁ trinētrōjjvalām |
vandē pustakapāśamaṅkuśadharāṁ sragbhūṣitāmujjvalāṁ
tvāṁ gaurīṁ tripurāṁ parātparakalāṁ śrīcakrasañcāriṇīm ||

asya śrīśuddhaśaktimālāmahāmantrasya upasthēndriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya r̥ṣiḥ dēvī gāyatrī chandaḥ sāttvika kakārabhaṭṭārakapīṭhasthita kāmēśvarāṅkanilayā mahākāmēśvarī śrī lalitā parābhaṭṭārikā dēvatā aiṁ bījaṁ klīṁ śaktiḥ sauḥ kīlakaṁ mama
khaḍgasiddhyarthē sarvābhīṣṭasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |
mūlamantrēṇa ṣaḍaṅganyāsaṁ kuryāt ||

dhyānam
āraktābhāṁ trinētrāmaruṇimavasanāṁ ratnatāṭaṅkaramyāṁ |
hastāmbhōjaissapāśāṅkuśamadanadhanussāyakairvisphurantīm |
āpīnōttuṅgavakṣōruhakalaśaluṭhattārahārōjjvalāṅgīṁ |
dhyāyēdambhōruhasthāmaruṇimavasanāmīśvarīmīśvarāṇām ||

lamityādi pañca pūjāṁ kuryāt, yathāśakti mūlamantraṁ japēt |

laṁ – pr̥thivītattvātmikāyai śrīlalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai gandhaṁ
parikalpayāmi – namaḥ
haṁ – ākāśatattvātmikāyai śrīlalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai puṣpaṁ
parikalpayāmi – namaḥ
yaṁ – vāyutattvātmikāyai śrīlalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dhūpaṁ
parikalpayāmi – namaḥ
raṁ – tējastattvātmikāyai śrīlalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dīpaṁ
parikalpayāmi – namaḥ
vaṁ – amr̥tatattvātmikāyai śrīlalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai
amr̥tanaivēdyaṁ parikalpayāmi – namaḥ
saṁ – sarvatattvātmikāyai śrīlalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai
tāmbūlādisarvōpacārān parikalpayāmi – namaḥ

śrīdēvī sambōdhanaṁ – 1
ōṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ ōṁ namastripurasundari |

nyāsāṅgadēvatāḥ – 6
hr̥dayadēvi, śirōdēvi, śikhādēvi, kavacadēvi, nētradēvi, astradēvi,

tithinityādēvatāḥ – 16
kāmēśvari, bhagamālini, nityaklinnē, bhēruṇḍē, vahnivāsini, mahāvajrēśvari, śivadūti, tvaritē, kulasundari, nityē, nīlapatākē, vijayē, sarvamaṅgalē, jvālāmālini, citrē, mahānityē,

divyaughaguravaḥ – 7
paramēśvaraparamēśvari, mitrēśamayi, ṣaṣṭhīśamayi, uḍḍīśamayi, caryānāthamayi, lōpāmudrāmayi, agastyamayi,

siddhaughaguravaḥ – 4
kālatāpanamayi, dharmācāryamayi, muktakēśīśvaramayi, dīpakalānāthamayi,

mānavaughaguravaḥ – 8
viṣṇudēvamayi, prabhākaradēvamayi, tējōdēvamayi, manōjadēvamayi, kalyāṇadēvamayi, vāsudēvamayi, ratnadēvamayi, śrīrāmānandamayi,

śrīcakra prathamāvaraṇadēvatāḥ – 30
aṇimāsiddhē, laghimāsiddhē, mahimāsiddhē,
īśitvasiddhē, vaśitvasiddhē, prākāmyasiddhē, bhuktisiddhē,
icchāsiddhē, prāptisiddhē, sarvakāmasiddhē,
brāhmi, māhēśvari, kaumāri, vaiṣṇavi, vārāhi, māhēndri, cāmuṇḍē, mahālakṣmi,
sarvasaṅkṣōbhiṇi, sarvavidrāviṇi, sarvākarṣiṇi,
sarvavaśaṅkari, sarvōnmādini, sarvamahāṅkuśē, sarvakhēcari,
sarvabījē, sarvayōnē, sarvatrikhaṇḍē, trailōkyamōhanacakrasvāmini, prakaṭayōgini,

śrīcakra dvitīyāvaraṇadēvatāḥ -18
kāmākarṣiṇi, buddhyākarṣiṇi, ahaṅkārākarṣiṇi, śabdākarṣiṇi,
sparśākarṣiṇi, rūpākarṣiṇi, rasākarṣiṇi, gandhākarṣiṇi,
cittākarṣiṇi, dhairyākarṣiṇi, smr̥tyākarṣiṇi, nāmākarṣiṇi,
bījākarṣiṇi, ātmākarṣiṇi, amr̥tākarṣiṇi, śarīrākarṣiṇi,
sarvāśāparipūrakacakrasvāmini, guptayōgini,

śrīcakra tr̥tīyāvaraṇadēvatāḥ -10
anaṅgakusumē, anaṅgamēkhalē, anaṅgamadanē, anaṅgamadanāturē,
anaṅgarēkhē, anaṅgavēgini, anaṅgāṅkuśē, anaṅgamālini,
sarvasaṅkṣōbhaṇacakrasvāmini, guptatarayōgini,

śrīcakra caturthāvaraṇadēvatāḥ -16
sarvasaṅkṣōbhiṇi, sarvavidrāviṇi, sarvākarṣiṇi,
sarvahlādini, sarvasammōhini, sarvastambhini, sarvajr̥mbhiṇi,
sarvavaśaṅkari, sarvarañjani, sarvōnmādini, sarvārthasādhikē,
sarvasampattipūriṇi, sarvamantramayi, sarvadvandvakṣayaṅkari,
sarvasaubhāgyadāyakacakrasvāmini, sampradāyayōgini,

śrīcakra pañcamāvaraṇadēvatāḥ -12
sarvasiddhipradē, sarvasampatpradē, sarvapriyaṅkari,
sarvamaṅgalakāriṇi, sarvakāmapradē, sarvaduḥkhavimōcani,
sarvamr̥tyupraśamani, sarvavighnanivāriṇi, sarvāṅgasundari,
sarvasaubhāgyadāyini,
sarvārthasādhakacakrasvāmini, kulōttīrṇayōgini,

śrīcakra ṣaṣṭhāvaraṇadēvatāḥ -12
sarvajñē, sarvaśaktē, sarvaiśvaryapradāyini, sarvajñānamayi,
sarvavyādhivināśini, sarvādhārasvarūpē, sarvapāpaharē,
sarvānandamayi, sarvarakṣāsvarūpiṇi, sarvēpsitaphalapradē,
sarvarakṣākaracakrasvāmini, nigarbhayōgini,

śrīcakra saptamāvaraṇadēvatāḥ -10
vaśini, kāmēśvari, mōdini, vimalē, aruṇē, jayini, sarvēśvari, kaulini,
sarvarōgaharacakrasvāmini, rahasyayōgini,

śrīcakra aṣṭamāvaraṇadēvatāḥ -9*
bāṇini, cāpini, [pāśini,] aṅkuśini,
mahākāmēśvari, mahāvajrēśvari, mahābhagamālini, mahāśrīsundari,
sarvasiddhipradacakrasvāmini, atirahasyayōgini,

śrīcakra navamāvaraṇadēvatāḥ -3
śrī śrīmahābhaṭṭārikē,
sarvānandamayacakrasvāmini, parāparātirahasyayōgini,

navacakrēśvarī nāmāni -9
tripurē, tripurēśi, tripurasundari, tripuravāsini,
tripurāśrīḥ, tripuramālini, tripurāsiddhē, tripurāmba,
mahātripurasundari,

śrīdēvī viśēṣaṇāni – namaskāranavākṣarīca -9
mahāmahēśvari, mahāmahārājñi, mahāmahāśaktē, mahāmahāguptē,
mahāmahājñaptē, mahāmahānandē, mahāmahāskandhē, mahāmahāśayē,
mahāmahā śrīcakranagarasāmrājñi, namastē namastē namastē namaḥ |

phalaśrutiḥ
ēṣā vidyā mahāsiddhidāyinī smr̥timātrataḥ |
agnivātamahākṣōbhē rājōrāṣṭrasya viplavē ||

luṇṭhanē taskarabhayē saṅgrāmē salilaplavē |
samudrayānavikṣōbhē bhūtaprētādikē bhayē ||

apasmārajvaravyādhimr̥tyukṣāmādijē bhayē |
śākinī pūtanāyakṣarakṣaḥkūṣmāṇḍajē bhayē ||

mitrabhēdē grahabhayē vyasanēṣvābhicārikē |
anyēṣvapi ca dōṣēṣu mālāmantraṁ smarēnnaraḥ ||

tādr̥śaṁ khaḍgamāpnōti yēna hastasthitēnavai |
aṣṭādaśamahādvīpasamrāḍbhōktābhaviṣyati ||

sarvōpadravanirmuktassākṣācchivamayōbhavēt |
āpatkālē nityapūjāṁ vistārātkartumārabhēt ||

ēkavāraṁ japadhyānam sarvapūjāphalaṁ labhēt |
navāvaraṇadēvīnāṁ lalitāyā mahaujasaḥ ||

ēkatra gaṇanārūpō vēdavēdāṅgagōcaraḥ |
sarvāgamarahasyārthaḥ smaraṇātpāpanāśinī ||

lalitāyā mahēśānyā mālā vidyā mahīyasī |
naravaśyaṁ narēndrāṇāṁ vaśyaṁ nārīvaśaṅkaram ||

aṇimādiguṇaiśvaryaṁ rañjanaṁ pāpabhañjanam |
tattadāvaraṇasthāyi dēvatābr̥ndamantrakam ||

mālāmantraṁ paraṁ guhyāṁ paraṁ dhāma prakīrtitam |
śaktimālā pañcadhā syācchivamālā ca tādr̥śī ||

tasmādgōpyatarādgōpyaṁ rahasyaṁ bhuktimuktidam ||

iti śrīvāmakēśvaratantrē umāmahēśvarasaṁvādē śrī dēvīkhaḍgamālāstōtraratnaṁ samāptam |

Download PDF here Devi Khadgamala Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here