ఒక్కటిగా ఉంటే ఎక్కడైనా గెలవచ్చు | Strength of Unity in Telugu

0
4543
POEM_-_UNITY_IS_STRENGTH_0.51399100_1451898187__thumb
ఒక్కటిగా ఉంటే ఎక్కడైనా గెలవచ్చు | Strength of Unity in Telugu

ఐకమత్యమే మహా బలం అని మనం చిన్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నాం. ఐకమత్యం తో ఎన్నో విజయాలు సాధించిన వాళ్ళని ఇప్పుడు కూడా చూస్తూనే ఉంటాం . అలాగే ఐకమత్యంతో ప్రాణాలను కాపాడుకున్న పక్షుల కథ తెలుసుకుందాం. చిన్నప్పటి పుస్తకాలతో పాటు మనం మర్చిపోయిన నీతి కథలను మరోసారి గుర్తుచేసుకుందాం.

Back

1. అడవిలో ఆనాడు

ఒక వేట గాడు అడవిలో పక్షులను పట్టుకోడానికి పథకం వేశాడు. ఒక చోట తిండి గింజలను వేసి అక్కడే వల వేశాడు. ఏవైనా పక్షులు రాకపోతాయా, తన వలలో చిక్కక పోతాయా అని చెట్టు చాటుకు వెళ్ళి ఎదురుచూడ సాగాడు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here