ధర్మ మార్గం (యక్ష ప్రశ్నల కథ ) | Story of Yaksha Prashna in Telugu

0
8208
Mahabharata-Magical-Pond-and-Yaksha-Prashna
ధర్మ మార్గం (యక్ష ప్రశ్నల కథ ) | Story of Yaksha Prashna in Telugu

2. బ్రాహ్మణుని ప్రార్థన

పాండవులు అరణ్య వాసం లో భాగంగా ద్రౌపదీదేవి పురోహితుడయిన ధౌమ్యుని వద్దకు ద్వైత వనానికి  వెళ్లారు. వారు చూస్తుండగా అటుగా ఒక జింక పరిగెడుతూ వెళ్లింది.

దానివెనుకే ఒక బ్రాహ్మడు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు. పాండవులను చూసి ‘ అయ్యా నేను యాగార్థము అరణిని( నిప్పు పుట్టించే కొయ్య) తీసుకుని వచ్చి, దానిని పక్కన ఉంచి మిగిలిన పనులు చేస్తుండగా ఆ జింక అటుగా వెళ్లింది.

దాని కొమ్ములలో నా అరణి చిక్కుకున్నది.  నా  నిత్యకార్యానికి భంగం వాటిల్లకుండా దయచేసి ఆ అరణిని తెచ్చి పెట్టండి. అని అడిగాడు.

అతని మాటలు వినగానే పాండవులు విల్లంబులు చేతబట్టి ఆ జింకను వెంబడించారు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here