శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం – Sri Sai Vibhuti Mantram in Telugu

0
1160

Sri Sai Vibhuti Mantram | Sai Baba Stotram

మహాగ్రాహపీడాం మహోత్పాతపీడాం
మహారోగపీడాం మహాతీవ్రపీడాం |
హరత్యాశుచే ద్వారకామాయి భస్మం
నమస్తే గురు శ్రేష్ఠ సాయీశ్వరాయ ||

పరమం పవిత్రం బాబా విభూతిం
పరమం విచిత్రం లీలావిభూతిం |
పరమార్థ ఇష్టార్థ మోక్షప్రదానం
బాబా విభూతిం ఇదమాశ్రయామి ||

Download PDF here Sri Sai Vibhuti Mantram – శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here