పుట్టిన రోజునాడు చదవవలసిన శ్లోకం – birthday sloka

0
22733
happy birthday sloka hariome
పుట్టిన రోజునాడు చదవవలసిన శ్లోకం

birthday sloka

పుట్టిన రోజునాడు ఆవు పాలు, బెల్లము, నల్ల నువ్వులు కలిపిన మిశ్రమాన్ని నివేదన చేసి ఈ క్రింది శ్లోకం చదివి తీర్ధంగా మూడు సార్లు తీసుకోవడం ద్వారా అపమృత్యు దోషం తొలుగుతుంది.

సప్త చిరంజీవి శ్లోకం :
అశ్వత్థామ, బలిర్వర్యాసో, హనుమాంశ్చ విభీషణ !
కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరజీవనః !!
సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యమ్ మార్కండేయ యథాష్టమమ్!
జీవేద్వర్శశతమ్ ప్రాజ్ఞః అపమృత్యు వివర్జితః !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here