తిరుమలలో భక్తలు చేయవలసినవి

0
3902
Back

1. pray to god

What the devotees do in Tirumala

తిరుమలకు బయలుదేరేముందు మీమీ ఇష్టదేవతలను పూజించండి.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here