ఈరోజు – నిర్జల ఏకాదశి – ప్రాముఖ్యత, పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Nirjala Ekadashi in Telugu

1
10033
nirjala ekadashi
nirjala ekadashi

Nirjala Ekadashi in Telugu

2. నిర్జల ఏకాదశిని భీమ ఏకాదశి అని ఎందుకంటారు?

పాండవులు శ్రీకృష్ణునికి పరమ భక్తులు. వారు ప్రతి ఏకాదశినాడూ ఉపవాస దీక్షను చేసే వారు. అయితే మహాబలుడైన భీమసేనుడు ఉపవాసదీక్షను చేయలేకపోయేవాడు. ఆయన ఈ విషయమై చింతిస్తుండగా శ్రీ కృష్ణుడు భీముని తో నిర్జల ఏకాదశిని ఆచరిస్తే 24 ఏకాదశి వ్రతాలను ఆచరించిన ఫలితం కలుగుతుందని చెప్పాడు. అప్పుడు భీమసేనుడు అతి కఠినమైన నిర్జల ఏకాదశిని భక్తిగా ఆచరించి 24 ఏకాదశి వ్రతాల పుణ్యఫలాన్ని సంపాదించుకున్నాడు.  అందుచేత ఈ రోజును భీమ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here