భూదాన మహిమ (ఈరోజు కథ) | land donation Story in Telugu

0
5574
Soil Row Crops
donation of land

donation of land

ఎవరికైనా  నిలువ నీడ కల్పించడం ఎంతో గొప్ప విషయం. భూదానం ఎంత గొప్పదో తెలిపే కథ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ కథ భరద్వాజ సంహిత లోనిది. దేవ గురువైన బృహస్పతి దేవేంద్రునికి చెప్పిన కథ ఇది.

2. వరిపైరు చేసిన మేలు

ఎక్కడా గడ్డి దొరకక ఆకలితో ఉన్న ఆవుకు ఆ పైరు కనిపించింది. ఆ ఆవు ఎంతో ఆనందంగా ఆ గడ్డి తిని తన ఆకలి తీర్చుకుంది. ఆ గోవు తినగా మిగిలిన యవలతో ఒక బ్రాహ్మణుడు పంచ యజ్ఞాలను చేశాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here