అరచేతిలో ఉండే గ్రహ స్థానములు | Hasta Rekhalu Jathakam in Telugu

0
10779
1
అరచేతిలో ఉండే గ్రహ స్థానములు | Hasta Rekhalu Jathakam in Telugu

Hasta Rekhalu Jathakam

1. గురుస్థానము
2. శనిస్థానము
3. రవిస్థానము
4. బుధస్థానము
5. చంద్రస్థానము
6. శుక్రస్థానము
7. రాహుప్రదేశము

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here