పాదాభివందనం వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? | Advantages of Padhabhi Vandanam in Telugu

0
13636
12241588_1685446261741921_3804460661217375512_n
పాదాభివందనం వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? | Advantages of Padhabhi Vandanam in Telugu

2. పాదనమస్కారం యొక్క శక్తి

సాధారణంగా పెద్దవారి పాదాలు తాకినప్పుడు వారి ఆలోచనలు, స్పందనలు వాటి నుండి వచ్చే పదాలు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటం వల్ల చిన్నవారికి లాభం చేకూరుతాయి. పెద్దవారి పాదాలను తాకడానికి నడుము వంచి కుడిచేతిని వారి కుడికాలిమీద పెట్టాలి. అలాగే ఎడమ చేతిని వారి ఎడమ కాలి మీద ఉంచాలి. అప్పుడు పెద్దవారి చేతులు మన మీద ఉంటాయి. దీన్నే హస్తమస్తక సంయోగము అంటారు. ఆ సమయంలో వారి శక్తి, జ్ఞానం మనకు బదిలీ అవ్వుతాయి. ఫలితంగా మంచి మనసుతో వారిచ్చే దీవెనలు ఫలిస్తాయి.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here