మీ చేతి గోళ్ళు చూసి చెప్పే ఆరోగ్య రహస్యాలు | What Do Your Nails say About your Health in Telugu

2
10135
Fingernails2
మీ చేతి గోళ్ళు చూసి చెప్పే ఆరోగ్య రహస్యాలు | What Do Your Nails say About your Health in Telugu

గోళ్ళు:
1. గులాబీరంగులో గోళ్ళు ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఆరోగ్యం, ఆదాయం, సుఖసంతోషాలు బాగా ఉంటాయి.
2. గోళ్ళు నలుపుగా, తెలుపుగా ఉంటే అంత మంచిది కాదు.
3. గోళ్లపై నిలువు గీతలుంటే అనారోగ్యం, బలహీనతలు తెలుపుతాయి.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here