రేపు – శని త్రయోదశి, శనివారమూ త్రయోదశీ ఒకే రోజు వస్తే ఏమి చేయాలి? | Shani Trayodashi In Telugu

1
29417

శని

Shani Trayodashi In Telugu

Back

1. శనివారమూ త్రయోదశీ ఒకే రోజు వస్తే ఏమి చేయాలి..?

శని వారమూ త్రయోదశీ ఒకేరోజు రావడం చాలా విశేషమైనది. శని బాధలనుండీ విముక్తి పొందాలంటే అటువంటి శని త్రయోదశి నాడు ఆ శనీశ్వరుని విధి విధానాలతో ప్రార్థించాలి. ఈరోజు శని దేవుని పూజించడం వలన జాతకం లో  ఏలినాటి శని, అష్టమశని, అర్ధాష్టమ శని, శని అంతర్దశ విదశ దోషాలను ,మీ జాతకం లో శనిప్రభావం వల్ల కలిగే ఎన్నోరకాల బాధలనుండీ ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. వైశాఖ మాసం లో వచ్చే శని త్రయోదశినాడు శనీశ్వరుని జన్మదినం. ఆరోజు శని పూజ చేయడం వల్ల అనేకలాభాలుంటాయి. ఆరోజు మాత్రమే కాకుండా ఏ మాసం లో అయినా శనివారం వచ్చే త్రయోదశి నాడు పూజ చేయడం వలన కూడా అదే ప్రభావాన్ని పొందవచ్చు.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here