నవవిధ భక్తి మార్గములు తెలుసా? Nine Ways Of Devotions in Telugu

0
4467
what-are-the-nine-ways-of-devotional-paths
Nine Ways Of Devotions in Telugu

Nine Ways Of Devotions in Telugu

2. శ్రవణము

ఇక్కడ ఈ శ్రవణం అనే పదమే వాడాల్సిన అవసరం ఏమిటి?పఠనం వాడొచ్చుగా? దీన్ని వినటం అనే అర్ధంలో కాకుండా చెప్పిన మాట వినటం అనే అర్ధంలో ఉపయోగించినప్పుడు మనకి సరైన ఫలితాలు వస్తాయి.. సత్ప్రవర్తన అభివృద్ధి చేసుకోవాటంలో ఇది…అద్భుతమైన ఫలితాలిస్తుంది…

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here