స్త్రీలు చేయతగిన, చేయకూడని పనులు | Things do and donot for women in Telugu

13
64525
woman
స్త్రీలు చేయతగిన, చేయకూడని పనులు | Things do and donot for women in Telugu

3. భర్తకూ పిల్లలకూ మీరు చెప్పవలసినవి

మీ భర్త పిల్లలు మంగళ వారము నాడు క్షవరము గడ్డము గీసుకోవడము చేయనీయ వద్దు. ఈ ప్రక్రియ దరిద్రాన్ని సంభవింప చేయును.మీరు మీ పిల్లలు దిండు పైన కూర్చో వద్దు ఐతే ఈ కాలములో అందరూ దీనిని తప్పక చేస్తుంటారు.

మంచి పనులను శుక్ల పక్షము నందే అంటే అమావాస్య నుండి పౌర్ణమి వరకే చేయ వలెను.

13 COMMENTS

  1. ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళకు సంప్రాదాయాల మీద అంత శ్రద్ధ లేకుండపోతుంది.అంతా బిజ఼ీ జీవితాల్లోపడి సంప్రదాయాలును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. మన పెద్దలు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప వరాలు ఇవి. పాటిస్తే మనకే మంచిది. మంచి సలహాలు ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదాలు. శేఖర్. హైదరబాద్

  2. మంచి విషయాలు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here