శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram

0
578

Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః |
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ ||

ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః |
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ ||

ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః |
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః |
తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||

Download PDF here Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here