స్వస్తిక్ చిహ్నం ప్రాముఖ్యత | swastic Significance in Telugu

1
12458
స్వస్తిక్ చిహ్నం ప్రాముఖ్యత | swastic Significance in Telugu
swastic Significance in Telugu

స్వస్తిక్ చిహ్నం ప్రాముఖ్యత | swastic Significance in Telugu

2. వివిధ మతాలలో స్వస్తిక/ స్వస్తిక్

హిందూ మతం లో అత్యంత ప్రాముఖ్యం కలిగిన స్వస్తిక గుర్తు ,హిందూ మత ఆచారాలను అనుసరించే బౌద్ధ, జైన మతాలలో కూడా కనబడుతుంది. ఉక్రెయిన్, ఇథియోపియా, అమెరికా,జపాన్ దేశాలలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ప్రపంచం నలుమూలలా స్వస్తిక గుర్తును శుభానికి, అదృష్టానికి చిహ్నం గా భావిస్తారు.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here