ఈ రోజు – నృసింహ జయంతి – ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక తెలుసుకోవలసిన సమాచారం | Narasimha Jayanti In Telugu

1
8385
narasimha-jayanti
Narasimha Jayanti In Telugu

Narasimha Jayanti In Telugu

“వైశాఖశుక్లపక్షేతు చరుర్దశ్యాం సమాచరేత్,

మజ్జన్మసంభవం పుణ్యం వ్రతం పాపప్రణాశనమ్”

వైశాఖ శుక్ల చతుర్దశి నాడు తనన నృసింహావతామును పూజిస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయని నారసింహుడే స్వయంగా ప్రహ్లాదునితో పేర్కొన్నట్లుగా నృసింహ పురాణంలో కలదు.

2. జయవిజయుల అవతారాలు

శాంతించిన సనకాదులు శ్రీహరి భక్తులుగా ఏడు జన్మలు కానీ, ఆయన శత్రువులుగా మూడు జన్మలు కానీ ఎత్తి తిరిగి హరిసాన్నిధ్యం చేరుకుంటారని విమోచనం చెప్పారు. జయవిజయులు హరికి దూరమై ఏడు జన్మలు భక్తులుగా జన్మించేకంటే ఆయన చేతిలో సంహరింపబడి మూడు జన్మలలో తిరిగి వైకుంఠం చేరుకోవడమే ఉత్తమమని ఎంచుకున్నారు.

అలా శాపగ్రస్తులైన జయవిజయులు మొదటి జన్మలో హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యాకశిపులుగా రెండవ జన్మలో రావణ, కుంభకర్ణులుగా మూడవ జన్మలో శిశుపాల, దంతవక్త్రులుగా జన్మించారు. అలా కృత యుగం లో మొదటి జన్మలో దితి, కశ్యపు దంపతులకు హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపులుగా జన్మించి ఘోరమైన తపస్సులుచేసి, బ్రహ్మాదుల వద్ద వరాలను పొందారు. వరగర్వంతో లోకకంటకులైనారు. వారి పీడను వదిలించడానికి శ్రీహరి వరాహ రూపంలో  హిరణ్యాక్షుని సంహరిస్తాడు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here