ఈ రోజు కధ – సావాస దోషం

0
2963
misleading-knife
సావాస దోషం

సావాస దోషం

మన స్నేహితులను చూసి మన వ్యక్తిత్వం ఏమిటో చెప్పవచ్చు అంటారు పెద్దలు. నిజమే. మనం ఎవరితో ఎక్కువ గా సమయాన్ని గడుపుతామో వారి అలవాట్లు ఆలోచనలు మనల్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. మంచైనా చెడైనా మనమీద ఆ ముద్ర పడటం సహజం. మనుషులే కాదు వస్తువులు కూడా మనపై ప్రభావితం ఎంతగా చూపగలవో చెప్పే కథ తెలుసుకుందాం.

2. ఇంద్రుని పరీక్ష

అతనిని పరీక్షించదలచిన ఇంద్రుడు ఒక బాటసారి వేషం లో,  తపస్విగా మారిన ఆ బ్రహ్మచారి వద్దకు వెళ్ళాడు. ‘ స్వామీ నేను పక్కనే ఉన్న ఆలయాన్ని దర్శించుకొని వస్తాను. ఆలయానికి ఆయుధాలను తీసుకు వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు. దయచేసి నా వద్ద ఉన్న ఈ కత్తిని మీ సంరక్షణలో ఉంచండి. తిరిగి తీసుకుంటాను. ఈ అడవి మార్గం లో ఆదేనాకు ఆత్మ రక్షణ.’ అన్నాడు. ఆ బ్రహ్మచారి అతను చెప్పినదానికి సమ్మతించాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here