కరుమారీ దేవి | Karumari Devi in Telugu

0
4689

కరుమారీ దేవి | Karumari Devi in Telugu

కరుమారీ దేవి | Karumari Devi in Telugu

2. కరుమారీ దేవి విశిష్టత

దక్షిణ భారతదేశం లో అంతుపట్టని విషవ్యాధి ప్రబలింది. ఆ సమయం లో ఉమారూపిణి అయిన కరుమారీ అమ్మ వెలసి చెరుకు దండాన్ని చేపట్టి ఆ భయంకరమైన అంటువ్యాధిని పారద్రోలి ప్రజలను కాపాడింది. తన అన్న అయిన తిరుమల వాసుని తనతో పాటుగా అక్కడ నిలిచి భక్తుల కోర్కెలను తీర్చమంది. అప్పటినుండీ తిరుమలేశుని అంశ కరుమారీ దేవితో పాటుగా అక్కడ నిలిచి ఉంది. భక్తుల ఆపదలను తీరుస్తూ ఆ అన్నా చెల్లెళ్ళు తిరువేర్కడులో వెలసి ఉన్నారు. ఇప్పటికీ దీర్ఘ కాలిక రోగాలతో బాధపడేవారు కరుమారీ అమ్మకు చేరుకుగడలను సమర్పించుకుంటారు. చెరుకు గడలను సమర్పించిన వారికి కరుమారీ దేవి ఎటువంటి వ్యాధినైనా తొలగిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here