మృత్యు దోషాలను నివారించే కాలాష్టమీ వ్రతం | Kalashtami Vratham in Telugu

0
11218
కాలాష్టమి
మృత్యు దోషాలను నివారించే కాలాష్టమీ వ్రతం | Kalashtami Vratham in Telugu

మృత్యు దోషాలను నివారించే కాలాష్టమీ వ్రతం | Kalashtami Vratham in Telugu

Back

1. కాలాష్టమి అంటే ఏమిటి?

Kalashtami Vratham in Telugu – ప్రతి కృష్ణ పక్ష అష్టమికీ కాలాష్టమి వ్రతం చేస్తారు. పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే అష్టమి కాలాష్టమి అంటారు. ఇది కాల భైరవుని అనుగ్రహం కొరకు చేసే వ్రతం. ఆదిత్య పురాణం లో కాలాష్టమి గురించిన వివరణ ఉంటుంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here