శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారు (అలంకరణ) | Dussehra fourth day

0
12860
ఈరోజు - శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారు (అలంకరణ)
Annapurna Devi Alankaram in Telugu

Dasara Fourth day Goddess in Telugu

Back

1. శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారు

ఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ

నాల్గవ రోజు శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి అలంకరణ ( చంద్రుడు + గురువు )

గోధుమ రంగు చీర (సూర్యుడు )

అప్పాలు నైవేద్యం ( శనీశ్వరుడు )

నేతి అన్నం ( శుక్రుడు )

తెల్లని పుష్పాలు ( చంద్రుడు + శుక్రుడు )

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here