దాంపత్య దోష నివారణకు | Dampatya Dosha Nivarana

1
14276

 

దాంపత్య దోష నివారణకు | Dampatya Dosha Nivarana

దాంపత్య దోష నివారణ (భార్యా ,భర్తలు అన్యూన్యత కోసం ) మార్గం

41 రోజులు అమ్మవారిని ఈ విధంగా స్మరిస్తే దాంపత్య దోష నివారణ జరుగుతుంది .

 1. కాత్యాయనీ మహాభాగే మహాయోగిన్‌ యతీశ్వరీ
  నందగోప సుతం దేవీ పతిమే కురుతే నమః
 2. అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక విరాజితః
  కామేశ బద్ద మాంగల్య సూత్ర శోభిత కందర
 3. విదేహి కళ్యాణం విదేహీ పరమాశ్రయం
  రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజమే
 4. సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే
  శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణే నమోస్తుతే

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here