జాతకం ప్రకారం పుత్ర సంతానం దోషం ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?దోషం ఉంటే పరిహారం ఏమిటి ?

3
13049
navgraha
జాతకం ప్రకారం పుత్ర సంతానం దోషం ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?దోషం ఉంటే పరిహారం ఏమిటి ?
Next

2. పరిహారాలు :

1. పుత్ర దోషం కలవారు నాగ విగ్రహ సమేతంగా గల వేపచెట్టు, మర్రి చెట్టులను 41 రోజులు ప్రదక్షిణ చేయాలి. 41 వరోజు అర్చన చేయాలి.
2. వెండితో నాగ ప్రతిమను తయారు చేసి ఒక మండలం (41రోజులు) పూజచేసి శివాలయాల్లో సమర్పించటమో లేక హుండీలలో వేయటమో చేయాలి.
3. రామేశ్వరం, శ్రీ కాళహస్తి లాంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో నాగదోష నివారణకు పూజలు చేసి పరమేశ్వరుని ధ్యానించటం ద్వారా పుత్రప్రాప్తి లభించటంతో పాటు పుత్రదోషం తొలగిపోతుంది

Promoted Content
Next

3 COMMENTS

  1. మంచి వివరాలు తెలియచేస్తూన్నారు మీరు పంపే ప్రతీది మేము పాటిస్తున్నాము

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here