తుల

చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, 1,2,3,4 పాదాలు, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు

డైలీ రాశిఫలాలుకై మన హరి ఓం యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి : ఆండ్రాయిడ్ – ఐ ఓస్

24 May, 2020 to 30 May, 2020

నూతనోత్సాహంతో వారం ప్రారంభం కాగలదు. అందుతుంది అనుకున్న సహాయ సహకారం అంతంతమాత్రంగానే ఉండగలదు. తండ్రికి ఊహించని ఖర్చులు, సమస్యల వలయంలో చిక్కుకొందురు. వ్యవహారములలో లిటిగేషన్లు ఎదురుకాగలవు. తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొనుట మంచిది. సుఖ, సౌఖ్యములు కొరవడగలవు. శారీరక బడలికలు పెరుగగలవు. కుటుంబ పరమైన, ఆర్ధిక పరమైన మాటతేడాలు, సమస్యలు తలెత్తు అవకాశములు కలవు.

May

మాసం ఆనందంతో ప్రారంభం కాగలదు. ఒక శుభవార్త వినపడగలదు. కాని వెంటనే పరిస్థుతులు మార్పు చెంది కుటుంబ మరియు ఆర్ధికపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కొనవల్సి ఉండగలదు. జీవితభాగస్వామి రీత్యా సమస్యలు వుండగలవు. వాహనములపైప్రయాణించినప్పుడుతగుజాగ్రత్తలుతీసుకొనుటమంచిది. స్థిరాస్థికి సంబంధించిన వ్యవహారములలో లిటిగేషన్లు ఎదురగు అవకాశములు కలవు. అయినప్పటికిన్నీ రెండవ వారం ప్రారంభం నుండి సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి మైత్రి భావంతో తమ యొక్క పనులను పూర్తి చేయించుకొందురు. అభివృద్ధి కొరకు చేయు ప్రయత్నములలో శ్రమలు, ఆటంకములను ఎదుర్కొనవల్సి ఉండగలదు. మాస మధ్య నుండి ప్రభుత్వ సంబంధ పన్నులు లేదా వ్యవహరముల రీత్యా యిబ్బందులు ఉండగలవు. మిశ్రమ ఫలితములుగా ఉండగలవు. కుటుంబ వ్యవహారముల యందు తప్ప మిగతా పనులులో చురుకుదనంను ప్రదర్శించేదరు.

తులరాశి వారి ఈ గ్రహస్థితిని పరిశీలించగా సంవత్సరమంతయూ శుభాశుభ మిశ్రమ ఫలితములు కలుగును. సంవత్సర ప్రారంభమున అధిక ధన వ్యయము, మితిమీరిన ఖర్చులు, దుర్వ్యయము కలుగును, దొంగల భయము, అగ్ని భయము, రాజభయము కలుగును, అనవసర ఖర్చులు మీద పడును, అపనిందలు చోటు చేసుకొనును, ఇంటి యందు శూభకార్యములన్నియు నిలిచిపోవును. అనారోగ్యము కలుగును, తరచు వైద్యశాలదర్శనము, ఔషద సేవనము కలుగుచుండును. నిరాశ, నిస్పృహలకు లోనగుదురు, సంబంధము లేని | విషయముల యందు ధనము ఖర్చు అగును, ప్రయాణములయందు అప్రమత్తత అవసరము.

సంవత్సర మద్యకాలమునందు సకల కార్యజయము, సర్వకార్యసిద్ధి కలుగును, అనుకూల వాతవరణము కలుగును. బంధు పూజ్యత కలుగును, భూ, గృహనిర్మాణాది కార్యములు సఫలమగును, ఇంటి యందు వివాహది శుభకార్య సిద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగును, అప్రయత్న ధన, ధాన్యములు కలుగును. నూతన వస్త్రా భరణ ప్రాప్తి, కార్యసిద్ధి, బంధు మిత్ర లాభము, ఇంటియందు, సంఘమునందు గౌరవము కలుగును, కొత్త ప్రాజెక్టులు రూప కల్పన చేయుదురు, నూతన ఉద్యోగలాభము, దైర్యము సౌఖ్యము కలుగును, సోదర, సోదరీ సౌఖ్యము కలుగును, మనో ధైర్యము కలిగి సుఖసంతోషములతో నుందురు.

సంవత్సరాంతమున అపనిందలు చోటు చేసుకొనును. ఇంటియందు శూభకార్యములు నిలిచి పోగలవు, అనవసర ధనవ్యయము కలుగును, ఇన్‌కంటాక్స్ వంటి సంస్థల నుండి నోటిసులు వచ్చును, ఆర్థిక సమస్యలు జటిలమగును, మనో వ్యధ కలుగును, ఆరోగ్యము క్షీణించును, మనో ధైర్యము సడులును. చోర భయము, అగ్ని భయము కలుగును. విలువైన వస్తు, వాహన, అభరణములు పోగొట్టుకుందురు, దూర దేశ ప్రయాణములు కలిగి అచ్చట నిష్ప్రయోజనము కలుగును. శారీరక, మానసిక పీడ కలుగును.

విద్యార్థులకు మొదటి ఛాన్స్ లాభము, ఉద్యోగులకు పీడ కలుగును, అధికారుల వలన ఇబ్బందల నెదుర్కొనక తప్పదు, అయిష్ట బదిలీలు నెదుర్కొందురు. నిరుద్యోగులకు సంవత్సర మధ్యమున అనుకూల ఫలితము కలుగును, బ్రహ్మచారులకు నిరాశ తప్పదు, రైతులకు మొదటి పంట లాభము, వ్యాపారులకు మిశ్రమకాలము స్పెక్యులేషన్ లాభించదు, | NRI లకు అనుకూల కాలము కాదు. వ్యతిరేక ఫలితములు ఎదుర్కొందురు.