మకరం

ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం1,2,3,4 పాదాలు, ధనిష్ట 1,2 పాదాలు

డైలీ రాశిఫలాలుకై మన హరి ఓం యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి : ఆండ్రాయిడ్ – ఐ ఓస్

24 May, 2020 to 30 May, 2020

మాట గౌరవం పెరుగగలదు. గతంలో నిలిచిన వ్యవహారములకు కదలిక మొదలు కాగలదు. జీవితభాగస్వామి యొక్క సహాయ సహకారములు, సుఖ సౌఖ్యములు లభించగలవు. ప్రారంభంలో పనుల యందు మాటలతో, చాకచక్యంగా వ్యవహరించినప్పటికిన్నీ వారం మధ్యలో మానశిక ఆందోళనలు ఉండగలవు. వచ్చిన ధనం వచ్చినట్లుగా ఖర్చు కాగలదు. మిత్రులు, సనిహితుల నుండి కొంత మాటతేడాలు పడుట లేదా మోసములు ఎదురయ్యే అవకాశములు కలవు.

May

మాస ప్రారంభంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుట, సమయం అనుకూలంగా ఉండగలదు. 3వ తేదీ నుండి సమయం ప్రతికూలం అగుటచేత తల్లితోమాటతేడాలుఏర్పడుట, జీవితభాగస్వామితో వాదోపవాదాలు ఉండగలవు. తల్లి, జీవితభాగస్వామి ఇద్దరికి సర్దిచెప్పలేక ఇరువురు మధ్య ఇరాకటంగా ఉండగలదు పరిస్థితులు. సుఖసౌఖ్యములు కొరవడగలవు. కొన్నికొన్ని సందర్భాలలో మతిభ్రమణమునకు గురిఅగుట వలన నిందలు ఎదురగుట, పేరు, ప్రఖ్యాతలకు భంగం వాటిల్లు అవకాశములు కలవు. మేనత్త లేక మేనమామల రాకపోకలు గృహంలో వుండగలవు. ప్రవర్తన తీరులో మార్పులు సంభవించగలవు. ఒక్కొక్కసారి అధిక ఉద్రేకములుగాను, మరొకసారి సహనంగా వుండు అవకాశములు కలవు. కీలక నిర్ణయములు తీసుకొనుట యందు అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకొనుట మంచిది. స్థిరాస్థి సంబంధ వ్యవహరములు, అయినవారితో సంభాషణల యందు తొందరపాటుతనం వహించుట మంచిదికాదు.

మకరరాశి వారి ఈ గ్రహస్థితిని పరిశీలించగా సం||రమంతయూ వ్యతిరేక ఫలితముల | నెదుర్కొనక తప్పదు. తరచు అనారోగ్యసమస్యలు చుట్టుముట్టును, మనోచింత పెరుగును,

ప్రతి పనియందు వ్యతిరేకత పెరుగును, శతృబాధ కలుగును, మిత్రులు కూడ శతృవుల వలె భాధించెదరు, బందు దూషణ, ఋణ పీడ, వ్యాది పీడలతో మనశ్శాంతి కరువగును. | ఆత్మవిశ్వాసం లోపించును, కఠిన సమస్యల నెదుర్కొనవలసి వచ్చును, సమయనికి తగిన ధనము లేక సతమత మగుదురు, ఆర్థిక నిర్ణయములు కఠినముగానుండ గలవు. –

బుద్దిభ్రంశము సర్వులతో కలహము పశునాశనము, ధనధాన్య నష్టములుండును, | క్షేత్రనాశనము, భూ, గృహ నిర్మాణాది కార్యములు నిలచి యుండుట, ఇంటి యందు | వివాహది శుభకార్యములు హఠాత్తుగా వాయిదా పడుట, భార్యా పుత్ర కలహము, వారి ఆరోగ్యము విషమించుట కలుగును, శస్త్ర పీడ, ప్రణపీడ కలుగును, రాజ భయము, బంధన

ప్రాప్తి, వాహన నాశనము కలుగును, శిరో రోగము, తాప జ్వరాధి భయము, దాయాది కలహము కలుగును, నీచ స్త్రీ కలహము, కుక్షిబాధ కలుగును. వృధా సంచారము, భార్య పుత్ర వియోగము కలుగును, అధిక వడ్డీలకు ఋణము చేయవలసివచ్చును. ఋణ పీడ అధికమగును శారీర పటుత్వము తగ్గును, ప్రతి పని యందు వాయిదా పడుట జరుగును.

సంవత్సరాంతమున కొంత ఊరట కలుగును, ప్రయత్నించిన కార్యములు ఆలస్యము | మీద నెరవేరును, చేయు వృత్తి వ్యాపారాదులయందు అనుకూలత కలుగును, బంధు మిత్రులు సహకరించెదరు. సంఘ గౌరవము పెరుగును, రత్నాభరణ సంప్రాప్తి, సంతాన వృద్ధి, సంతాన లాభము కలుగును, మనోదైర్యము పెరుగును, పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనము, దైవభక్తి పెరుగును, తీర్థయాత్ర లాభము. ధనవృద్ధి, క్షేత్రలాభము, వ్యవసాయ లాభము కలుగును.

విద్యార్థులకు రెండవ ఛాన్స్ లాభించును, ఉద్యోగులకు కష్ట కాలము, అధికారులవలన మాటపడక తప్పదు, దూరప్రాంత అయిష్టబదిలీలు జరుగును, నిరుద్యోగులకు సంవత్స రాంతమున కొంత ఊరట కలుగును, బ్రహ్మచారులకు ఉపశమనం కలుగును, రైతులకు పంట నష్టములుండును, చీడ పీడ భాదలు కలుగును, వ్యాపారులకు నిరాశాజనకంగా ఉండును, కొన్ని వ్యాపారములు మూత పడును. స్పెక్యులేషన్ అనుకూలము కాదు, NRI | లకు కష్ట కాలము. స్వదేశీ బాట పట్టక తప్పదు.