కర్కాటకం

పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి 1,2,3,4 పాదాలు, ఆశ్లేష 1,2,3,4 పాదాలు

డైలీ రాశిఫలాలుకై మన హరి ఓం యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి : ఆండ్రాయిడ్ – ఐ ఓస్

24 May, 2020 to 30 May, 2020

వస్తుంది అనుకున్న ధనం చేతికందుట వలన సంతృప్తికరంగా వుండి ఆనందమును వ్యక్తం చేయుదురు. మాట అదుపులో ఉంచుకొనుట మంచిది. చెడు నోటి నుండి రాకుండా మంచి మాటలు మాత్రమే పలుకుట మేలు. వారం ఆఖరులో జీవితభాగస్వామి నుండి ఇప్పటివరకు ఎదురైనా పట్టుదలలు పంతాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికిన్నీ కుటుంబ పరిస్థుతులు కొంత యిబ్బందులకు గురిచేయును. ఇప్పటి వరకు ఎదురైన శ్రమల లేదా సమస్యలు నుండి కొంత ఉపశమనం లభించగలదు.

May

మాట అదుపులో ఉంచుకొనుట మంచిది. చెడు నోటి నుండి రాకుండా మంచి మాటలు మాత్రమే పలుకుట మేలు. భగవాన్ నామం చేసుకొనుట మంచిది. పరిస్థితులు ప్రతీకూలంగా ఉన్నందున తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొనుట మంచిది. వృత్తి,వ్యాపారాదులయందు, వ్యక్తిగత వ్యవహారముల యందు సమయానికి సరిగ్గాస్పందించలేకపోవుట వలన సమస్యాత్మకంగా, పేరు,ప్రఖ్యతలు దెబ్బతినుఅవకాశములుకలవు. జీవితభాగస్వామితో అయినదానికి, కానిదానికి వాదోపవాదాలు ఏర్పడుట వలన రోజుకో రణరంగంగా ఉండగలదు. లేదా (జీవితభాగస్వామికితీవ్రఆరోగ్యలోపములుఎదురగుఅవకాశములుకలవు.) కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలోసహనంవహించుటలేదామౌనంవహించుటమేలు. వృత్తి, వ్యాపారాదులలో తమ యొక్క ప్రతిభపాటవాలు వెల్లడి చేయుట యందు ఆసక్తి కలిగి వుందురు. ఆర్ధికపరమైన వ్యవహారములు చిన్న చిన్న ఆటంకములు ఎదురైనప్పటికిన్నీ అనుకూలంగా ఉండగలదు. మాసం ఆఖరులో ఖర్చులు ఉండగలవు.

కర్కాటకరాశి వారి ఈ గ్రహస్థితిని పరిశీలించగా సంవత్సరమంతయూ శుభా,శుభ మిశ్రమ ఫలము కలుగును, సంవత్సర ప్రారంభమున సకల కార్యజయము, మనో ధైర్యము కలిగి శతృజయము కలుగును. నూతన కార్యములన్నియూ సత్వరము నెరవేరును, సంవత్సర మద్య కాలమందు విపరీతమైన ధనవ్యయం కలుగును. అమర్యాద, హని, మనోచింత కలుగును. కార్యములన్నియు ఆగిపోవును, దుర్వ్యయము కలుగును, మనోధైర్యము తగ్గును. కలహ వాతవరణము పెరుగును. సంవత్సరాంతమున తిరిగి మనోధైర్యము పుంజుకొని సకల కార్యములు పూర్తి చేయుదురు, శతృనాశము కలిగి సర్వకార్యజయము కలుగును.

సంవత్సర ప్రారంభమున వివాహది కార్యములన్నియు సిద్ధించును, నూతన పథకములు విజయము చేకూర్చును, నూతన రాజకీయ పదవీయోగము కలుగును, రాజ పూజ్యత కలుగును, మనోధైర్యముతో సకల కార్యసిద్ధి, అధిక ధనలాభం కలుగును, భూ, గృహనిర్మాణాది కార్యములు సిద్ధించును, బంధు, మిత్ర సహకారము పూర్తిగా కలుగును. ఇంటి యందు అనుకూల వాతవరణము ఉండును, నూతన వాహన సౌఖ్యము, సంతాన సౌఖ్యము కలుగును.

సంవత్సర మద్యకాలమందు సర్వకార్యములందు ఆధిక ధనవ్యమము, సర్వులతో కలహము కలుగును, బంధు మిత్రులు శతృవులగుదురు, చేయు కార్యములన్నియూ నిలిచి పోవును, వివాహది శుభకార్యములయందు వ్యతిరేకత వ్యక్తమగును. తరచు చర్మరోగములు, స్పోటక, ప్రణభాదలు కలుగును. పదవీ వియోగము కలుగును, సంఘగౌరము తగ్గును, తక్కువ వారి వలన మాటలు పడుట, నీచ జన సేవ, నీచ సాంగత్యము కలుగును.

సంవత్సరాంతమున భోగలాలసత కలుగును, మనోధైర్యము కలుగును, ఆరోగ్యము సిద్దించును, సకలకార్యసిద్ధి, సర్వ కార్యజయము కలుగును, భూ, గృహనిర్మాణాది సకల కార్యములు సిద్ధించును, వివాహది శూభకార్యములు సత్వరము నెరవేరును. తలచిన కార్యములన్నియు పూర్తి అగును. –

విద్యార్థులకు రెండవఛాన్స్ లాభము, ఉద్యోగులకు ఉత్తరార్ధము అనుకులముగా ఉన్నది. కోరిన చోటికి బదిలీలు జరుగును. రైతులకు రెండవ పంట అనుకూలము, వ్యాపారులకు శూభాశుభ మిశ్రమంగా నుండును. ఉత్తరార్ధమున లాభములను నార్జించగలరు, స్పెక్యూలేషన్ లాభించదు, నిరుద్యోగులకు ఉత్తరార్ధము కొంత పురోగతి లభించును. | బ్రహ్మచారులకు ద్వితియార్ధమున వివాహము జరుగును. NRI లకు అనుకూలముకాదు.