మనం చేసే కొన్ని పూజలు ఎందుకు ఫలించవు? | Why Some Worships Not Fruitful in Telugu

0
25243

maxresdefault (2)

4. మంత్రం లోని మహత్తు ఏమిటి

మనం ఉచ్చరించే అక్షరాలు తరంగాలై అనుకూల శక్తులను ప్రేరేపించడం కోసం మంత్రాలను ఏర్పరిచారు. అంతే తప్ప భగవంతునికి సంస్కృతం తప్ప మరో భాష రాదనికాదు.

మంత్రం అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఓంకార నాదం మన శరీరం ల పరిసరాలలో చూపే అద్భుతమైన ప్రభావాలగురించి ప్రపంచమంతా అంగీకరించింది.

ఇక సంస్కృత భాష గొప్పదనం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒప్పుకోబడ్డది. కానీ భారత దేశం లో మాత్రం చాలా చోట్ల సంస్కృతాన్ని మృత భాషగా పేర్కొనడం మన అజ్ఞానానికి పరాకాష్ట.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here