ఏ రాశి వారికి ఏ రంగు వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది..? | Lucky Colour According to Your Zodiac Sign in Telugu

0
27010

ఏ రాశి వారికి ఏ రంగు వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

Back
Next

మిథున రాశి వారికి ఏ రంగు అదృష్టం ? 

మిథున రాశికి అధిపతికి బుధ గ్రహం. బుధునికి ఆకుపచ్చ రంగు ప్రతీక. మిథున రాశివారికి ఆకుపచ్చ, పసుపు, వంగపండు రంగు, నీలం, గులాబీ రంగులు అదృష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.

Back
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here