ఏ రాశి వారికి ఏ రంగు వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది..? | Lucky Colour According to Your Zodiac Sign in Telugu

0
27019

ఏ రాశి వారికి ఏ రంగు వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

Back
Next

 వృషభ రాశి వారికి ఏ రంగు అదృష్టం ?

వృషభ రాశికి శుక్రుడు అధిపతి. శుక్రునికి  తెలుపు రంగు ప్రతీక. ఈ రాశివారికి  తెలుపు, నీలం, గులాబీ రంగు,ఆకుపచ్చ రంగులు అదృష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.

Back
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here