ఏ రాశి వారికి ఏ రంగు వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది..? | Lucky Colour According to Your Zodiac Sign in Telugu

0
27026

ఏ రాశి వారికి ఏ రంగు వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

Back
Next

 మేష రాశి వారికి ఏ రంగు అదృష్టం ?

మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఎరుపు రంగు కుజునికి ప్రతీక. ఈ రాశివారికి ఎరుపు, రాగి రంగు, బంగారు వర్ణం వంటి పసుపు అదృష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.

Back
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here