రేపు వృషభ సంక్రాంతి? ఆరోజున దానం చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి? | Vrishabha Sankranti in Telugu

1
2631
Vrishabha Sankranti
Vrishabha Sankranti

Vrishabha Sankranti in Telugu

Next

2. వృషభ సంక్రాంతి దానాలు- ఫలితాలు

వృషభ సంక్రాంతి నాడు గోదానం చేయడం వలన పితృదేవతలు వైతరణి వద్ద రక్షింపబడతారు. భూదానం చేయడం వలన పుణ్యలోకాలను పొందుతారు. సంక్రమణం రోజున పితృతర్పణాలు వదలడం వలన పితృదోషాలు తొలగి వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది.

Promoted Content
Next

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here