కంకణాన్ని ఎందుకు కట్టుకుంటారు? | Reason Behind Wearing Kankanam in Telugu

0
5577

Sudeepti-and-Sudheer-14

కంకణాలను ఎప్పుడు ధరిస్తారు? |  Reason Behind Wearing Kankanam in Telugu

నోములు, వ్రతాలు, యజ్ఞయాగాదులు చేసేటప్పుడు. ముఖ్యమైన శుభకార్యాలను నిర్వహించేటప్పుడు కంకణాలను ధరిస్తారు.

2. కంకణాలు ఏవిధంగా ఉండాలి?

కంకణాలు కార్యక్రమాన్ని బట్టి వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. ఎక్కువగా కంకణం అంటే లేత మామిడాకు లేదా తమలపాకు మరియు పసుపు కొమ్ము తో కూడిన, పసుపు రాసిన దారాన్ని వాడతారు. కొన్ని చోట్ల పువ్వుని లేదా పూరేకులని కూడా కట్టుకుంటారు. వాటిని తోరాలు అంటారు.

కంకణం కట్టుకునే దారం మూడు లేదా ఐదు వరుసలు ఉండాలి. తెల్లని నూలు దారానికి పసుపు రాయాలి. దానికి ఎవరి సాంప్రదాయాన్ని బట్టి వారు తమలపాకు,లేత మామిడాకు లేదా పువ్వుని పసుపుకొమ్ముతో కలిపి కట్టుకోవాలి.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here