కేరళలో కొలువైన కార్యసిద్ధి ఆంజనేయుడు | Karya Siddhi Anjaneya in Telugu

0
21514
karya siddhi anjaneya
Karya Siddhi Anjaneya in Telugu
Next

4. శ్రీ కార్య సిద్ధి హనుమంతుని ఆలయానికి ఎలా వెళ్ళాలి?

ఈ ఆలయం NH47 రహదారికి దగ్గరలో ఉంటుంది. అలువనుంచీ అంకమల్లి వెళ్ళేదారిలో స్వర్గం రోడ్డు గుండా వెళితే మంగళపుర వంతెన దాటిన తరువాత 200 మీటర్ల లో ఆలయం ఉంటుంది.  కున్నుంపురమ్ నుండి కూడా అనంతపుర ఆలయం మీదుగా శ్రీ దత్తాంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని చేరుకోవచ్చు.

Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here