రేపు -ఇంట్లో శ్రీరామ నవమిని ఎలా జరుపుకోవాలి | How to Celebrate Sri Rama Navami (Telugu)

0
10320
Sri Rama Navami / How To Otain Sri Rama Navami
Sri Rama Navami

 How to Celebrate Sri Rama Navami in Telugu

2. రామ నవమి శ్రీరాముని పుట్టినరోజా లేక పెళ్లిరోజా?

చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున మధ్యాహ్నము అభిజిత్తు లగ్నంలో రామచంద్రుడు కర్కాటకరాశి లో జన్మించాడు. శ్రీ రాముని జననం లోకకళ్యాణ కారకము కనుక ఆరోజునే ఆయన జన్మదినాన్ని, వివాహ మహోత్సవాన్ని,  పట్టాభిషేకాన్ని మనము జరుపుతాము.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here