సికింద్రాబాదులోని సూర్య దేవాలయాన్ని దర్శించారా..? | Surya Devalayam secunderabad in Telugu

Surya Devalayam secunderabad in Telugu ఈ భూమండలం పై ప్రతి ప్రాణీ ప్రత్యక్ష నారాయణుడైన సూర్య భగవానుని వెలుగుపై ఆధారపడి జీవిస్తుంది. అందుకే ప్రతి మతం లోనూ , ప్రతి తెగలోనూ ఆయనను ప్రాథమికంగా ఆరాధిస్తారు. నిరంతర తేజో శక్తిని ప్రసాదించే ఆ సూర్య భగవానుని ఆలయాలు కొంత అరుదుగానే కనిపిస్తాయి. అలా అరుదుగా కనిపించే సూర్య భగవానుని ఆలయాలలో ఒకటి మన సికింద్రాబాదు లోని తిరుమల గిరి లో ఉంది. ప్రకృతి ఒడిలో, సువిశాల … Continue reading సికింద్రాబాదులోని సూర్య దేవాలయాన్ని దర్శించారా..? | Surya Devalayam secunderabad in Telugu