శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారు అలంకరణ | Dasara third day Goddess in Telugu

Dasara third day Goddess in Telugu శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారు 19/10/2020 – సోమవారము ఆశ్వయుజ శుద్ధ విదియ (వృద్ది) మూడవ  రోజు శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి అలంకరణ (కుజుడు + కేతువు) గులాబిచీర (శుక్రుడు) పాలతో నైవేద్యం(చంద్రుడు) గుడాన్నం ( శనీశ్వరుడు + బృహస్పతి ) (చెక్కెర పొంగలిలో పంచదారకు బదులుగా బెల్లం ) అల్లం తో తయారు చేసిన గారెలు ( రాహువు +కుజుడు + శనీశ్వరుడు) ఎవరు చేయాలి … Continue reading శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారు అలంకరణ | Dasara third day Goddess in Telugu