విజయాలను అందించే అపరాజితా దేవి..! | Goddess of Victory Aparajitha Devi in Telugu

0
11891
విజయాలను అందించే అపరాజితా దేవి..! | Goddess-of Victory Aparajitha Devi in Telugu
Goddess-of Victory Aparajitha Devi in Telugu

విజయాలను సాధించాలని ఎవరు కోరుకోరు..? కానీ మానవ ప్రయత్నం తో అన్నీ సార్లూ అది సాధ్య పడక పోవచ్చు. ప్రతి సారీ తల పెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాన్ని పొందాలంటే దైవానుగ్రహం తప్పనిసరిగా కావాలి. అపరాజితా దేవి ని పూజించడం ద్వారా విజయం ఎల్లప్పుడూ మీ వెంటే ఉంటుందనడం లో సందేహం లేదు.

Next

2. అపరాజితా దేవిని ఏవిధంగా పూజించాలి..?

అపరాజితా దేవిని జమ్మిచెట్టు వద్ద పూజించడం శ్రేయస్కరం. అమ్మవారికి దీపారాధన చేసి స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. అపరాజితా స్తోత్రం లింక్ కింద ఇవ్వబడింది.

విజయాన్ని చేకూర్చే అపరాజితా స్తోత్రము | Aparajitha Stotram

Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here