శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారు (అలంకరణ) | Dussehra Fifth day

0
13688
ఈరోజు - శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారు (అలంకరణ)
Annapurna Devi Alankaram in Telugu

Dasara Fifth day Goddess in Telugu

Back

1. శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారు

ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి 

ఐదవ రోజు శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి అలంకరణ ( చంద్రుడు + గురువు )

గోధుమ రంగు చీర (సూర్యుడు )

అప్పాలు నైవేద్యం ( శనీశ్వరుడు )

నేతి అన్నం ( శుక్రుడు )

తెల్లని పుష్పాలు ( చంద్రుడు + శుక్రుడు )

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here