స్త్రీలు సాష్టాంగనమస్కారం చేయవచ్చా? | Why Women not Allowed Sashtanga Namaskaram in Telugu?

1
12092
స్త్రీలు సాష్టాంగనమస్కారం చేయవచ్చా
Why Women not Allowed Sashtanga Namaskaram in Telugu

Why Women not Allowed Sashtanga Namaskaram

2. స్త్రీలు సాష్టాంగనమస్కారం చేయవచ్చా?

స్త్రీలు సాష్టాంగ  నమస్కారం చెయ్యకూడదు.  సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేప్పుడు  వక్షస్థలం, నుదురు, చేతులు,కాళ్ళు,కన్నులూ నేలకు ఆన్చి నమస్కరించాలి. కానీ స్త్రీ ఉదరం గర్భాశయాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి సాష్టాంగం వల్ల అది ఒత్తిడికి గురవుతుంది. దాని వల్ల గర్భ స్రావాలు, లేదా మరే ఇతర ఇబ్బందులైనా జరిగే ప్రమాదం ఉంది. అటువంటిది జరగకుండా స్త్రీలను సాష్టాంగ నమస్కారం చేయవద్దంటారు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here